Code Recruit

Vi deler barna inn i ulike grupper etter alder. Alle får like oppgaver til å begynne med, deretter vil de få et ulikt opplegg tilpasset alder. Noe av innholdet i Code Recruit er:

Yngst

  • Introduksjon, bruk av PC
  • Oppgaver fra Code.org
  • Fokusområde: LEGO Boost, Vernie the robot

Eldre

  • Introduksjon, bruk av PC
  • Oppgaver fra Code.org
  • Scratch, oppgaver, lage spill og egen historie
  • Innføring micro:bit

Eldst

  • Introduksjon, bruk av PC
  • Oppgaver fra Code.org, fokus på løkker
  • micro:bit - jobbe i emulator, lære å overføre til micro:bit, variabler, lage spill og programmer som terningspill, papir-stein-saks, gjett tallet og kompass

Når du har fullført Code Recruit, blir du Code Hunter.

Kontaktpersoner

Fred Habberstad

Gruppeansvarlig

Pål Skjervum

Gruppeansvarlig

Andreas Brunskow

Veileder

Erik Gillebo-Skovly

Veileder

Christer Løvaas

Veileder

Veronica Stokkvold

Veileder