21.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Kodeklubben Hadeland: Nå skal barna på Hadeland få utforske 3D-printing

Takket være prosjektgaven fra Sparebankstiftelsen DNB, har Kodeklubben Hadeland nå kjøpt inn fem 3D-printere med tilbehør. Utstyret er svært godt egnet til utdanning, og skal brukes til å lære barna om 3D-modellering og printing.

Foto: Sverre Chr. Jarild

Kodeklubben Hadeland får støtten i forbindelse med Sparebankstiftelsen DNBs lokale tildelingsrunde, hvor de gir 123,5 millioner kroner fordelt på 703 lokale tiltak på Østlandet. Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Kodeklubben Hadeland mottok også støtte i 2018.

Utstyret klubben har valgt er rettet mot skoler og utdanning, med fokus på å gjøre 3D-printing bedre tilgjengelig for folk, og ikke minst gi barn og unge et opplegg for å lære 3D-prosjekter og kunne få ut sine egendesignede prosjekter fra en 3D-printer.

- Barn og unge vokser i dag opp i et teknologisk samfunn, med svært mye å lære og utforske. Mye teknologi og utstyr har kommet for å bli, og kun få barn har tilgang på slikt utstyr hjemme og på skolen. Kodeklubben Hadeland har stor fokus på at tilbudet skal være for alle. Vi ønsker at alle barn og unge som ønsker det skal få muligheten til å prøve koding og utforske teknologi og utstyr. Ingen trenger å ha med seg noe for å være med på klubbkveldene våre, sier Pål Skjervum i Kodeklubben Hadeland.

Også Lær Kidsa Koding sentralt viser stor entusiasme for gaven som Kodeklubben Hadeland har fått.

- Ein kan lett bli litt i stuss når ein får ein 3D-printar i hendene, for kva skal ein printe ut? Det er kjempelett å berre finne ei teikning på nettet og printe den. Men det gøye er når du kan designe ein eigen del og fikse problemet du har hatt lenge. Tenke ut eit design og skape det i 3D-modellering og printe det ut. Det er givande og læring i alle ledd, ikkje minst når du har fiksa det sjølv, sier Herdis Moldøen, prosjektleder i Lær Kidsa Koding.

Kodeklubben Hadeland holder til på Lunner barneskole, og klubbkveldene drives 100% av frivillige. Klubben ble stiftet i april 2017 og engasjerte i fjor over 100 barn fra 2. - 8. trinn på hele Hadeland. Klubben har blitt et varig fritidstilbud på lik linje med korps, håndball, fotball og andre aktiviteter.

- De siste årene har vi sett en utvikling med stadig flere søknader fra organisasjoner som tilbyr koding som fritidsaktivitet for barn og unge, og det er gledelig. Vi ble spesielt imponert av Kodeklubben Hadeland. De har skapt et varig lavterskel fritidstilbud, på lik linje med korps eller fotball, men som kanskje når litt andre barn. Alt gjort på frivillig basis, og med stort engasjement for lokalmiljøet, sa Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB, da hun overrakte gavekonvolutten til Kodeklubben Hadeland på sesongens siste klubbkveld.

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av å styrke kunnskapen om naturvitenskap og inspirere flere barn og unge til å bli nysgjerrige på realfagene. Stiftelsen støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Tidligere i år bidro stiftelsen med 20 millioner kroner til satsingen til Vitensenterene og Lær Kidsa Koding, kalt Super:bit, for å lære barn og unge programmering, i skolen og i kodeklubber på fritida. Nylig ble det kjent at NRK er med på fellesprosjektet. Med aktiv bruk av NRK Supers flater, de 10 regionale vitensentrene og Lær Kidsa Kodings over 170 kodeklubber, vil det blir skapt mange aktiviteter for barn over hele landet med den lille datamaskinen micro:bit. Barna i Kodeklubben Hadeland ligger i forkjøpet, for her har de allerede fått prøve micro:bit.

Om Kodeklubben Hadeland

  • Stiftet i april 2017 av Pål Skjervum og Fred Habberstad
  • Klubben er et fritidstilbud der barn og ungdommer leker og lærer med programmering
  • Målet er at barn og unge skal lære å beherske det digitale samfunnet, få en mer bevisst skjermtid og bli kreative og skapende med teknologien som verktøy
  • Engasjerte i 2018 mer enn 100 barn på hele Hadeland
  • Faste lokaler på Lunner barneskole
  • Lavterskeltilbud som er drevet av frivillige
  • Påmelding, info om klubbkvelder og arrangementer finnes på kodeklubbenhadeland.no

Publisert Saturday 18. May 2019 kl. 12:45

Del

Siste nyheter

Nyhetsarkiv