Fred og Pål på arbeidshelg med Lær Kidsa Koding!

Lær Kidsa Koding arrangerte arbeidshelg i Oslo april 2017, hvor både ressurser fra bevegelsen, bransjen og andre kodeklubben i Norge var samlet for å utveksle erfaringer.

Fred Habberstad og Pål Skjervum deltok på arbeidshelgen, og var med i et prosjekt for å være med og utvikle en mal for alle kodeklubber i Norge. I tillegg ble det høstet verdifulle erfaringer fra bevegelsen "Lær Kidsa Koding" og fra andre kodeklubber i Norge.

Vi kom hjem til Hadeland og var nå helt overbevist om å starte opp en egen kodeklubb for regionen!

Publisert Sunday 23. April 2017 kl. 15:24

Del